Bölüm Başkanlığı
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan KARAKAŞ


Bölüm Başkanı

akarakas@bartin.edu.tr

0378 223 53 54

Web - Cv

 

Dr. Öğr. Üyesi Hande UYAR OĞUZ 


Bölüm Başkan Yardımcısı

handeuyar@bartin.edu.tr

0378 223 53 55

Web - Cv