Komisyonlar ve Koordinatörlükler

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Başkan

Yrd. Doç. Dr. Yusuf BİLGİN

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ

Üye

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Eğitim Komisyonu

Başkan

Yrd. Doç. Dr. Hande UYAR OĞUZ

Üye

Yrd. Doç. Dr. Yusuf BİLGİN

Üye

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Bölüm Staj Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Hande UYAR OĞUZ

Çift Anadal Programı Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ

Bologna Bilgi Sistemi Sorumlusu

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Öğrenci Değişim Programları Koordinatörleri

Erasmus

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Farabi

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Mevlana

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Bölüm Web Sitesi Sorumlusu

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Uzaktan Eğitim Koordinatörü

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Telefon - Fax - Eposta -

Copyright Footer