Komisyonlar ve Koordinatörlükler

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BİLGİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan KARAKAŞ

Üye

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Eğitim Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Hande UYAR OĞUZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BİLGİN

Üye

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Bölüm Staj Komisyonu

Başkan,    Dr. Öğr. Üyesi Hande UYAR OĞUZ 

Üye,         Dr. Öğr. Üyesi Ayhan KARAKAŞ

Üye,         Arş. Gör. Ahmet ARSLAN

Çift Anadal Programı Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan KARAKAŞ

Bologna Bilgi Sistemi Sorumlusu

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Öğrenci Değişim Programları Koordinatörleri

Erasmus

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Farabi

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Mevlana

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Bölüm Web Sitesi Sorumlusu

Arş. Gör. Ahmet ASLAN

Uzaktan Eğitim Koordinatörü

Arş. Gör. Ahmet ASLAN