Hakkımızda

Turizm İşletmeciliği Bölümü, 2008 yılında kurulmuştur. 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren Turizm İşletmeciliği Bölümüne öğrenci alımına başlanmıştır. Turizm İşletmeciliği Bölümünün amacı turizm işletmeciliği alanında çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, bir yabancı dil (İngilizce veya Almanca), bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.

     Turizm İşletmeciliği Bölümünün hedefleri şunlardır:

1. Öğrenci odaklı bir anlayışla öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini öncelik edinmek,

2. Akademik bilgi üretimi yapmak,

3. Sürekli kendini yenileyen ve bildiklerini sektöre uygulamalarla pekiştiren eğitim kadrosuna sahip olmak,

4. Milletimizin değerlerini yeni kuşaklara aktarırken onların birer dünya vatandaşı olarak da gelişimlerini sağlayan evrensel perspektifi kazandırmak,

5. Kurum içerisinde katılımcı süreçlerin hayata geçirildiği takım çalışmasının esas alındığı, biz duygusunun baskın kılındığı, ast-üst ilişkilerinin esnek olduğu bir kültür oluşturmak,

6. Turizm sektörünün sorunlarına analitik yaklaşımla kalıcı çözümler üretmek,

7. Halkı turizm konusunda bilgilendirerek onların turizmi anlamalarını ve yaşamalarını sağlamak,

8. Bartın'ın kültürel ve turizm kaynaklarının keşfedilmesi ortaya çıkarılması ve geliştirilerek kullanılması konusunda kapasite ve bilinç oluşturmak.

Çalışma Alanları

Bölüm mezunları için, turizmin hızla geliştiği ülkemizde konaklama işletmeleri, yiyecek içecek işletmeleri, ulaştırma işletmeleri, seyahat acenteleri, müzeler ve milli parklar gibi işletmelerde çok çeşitli iş olanakları bulunmaktadır. Ayrıca başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı da bulunmaktadır. 

Eğitim Süreci

Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca hem teorik hem de uygulamaya yönelik dersler görmektedirler.  4. yarıyıl sonunda başlamak üzere toplamda 60 gün zorunlu staj yaparak eğitimini tamamlamaktadır. Bölümümüz sektörün ihtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, otel otomasyonunu içeren paket programların öğretilmesini de amaçladığından; Opera, Fidelio gibi programların kullanımı da öğretilerek geleceğin turizmcilerini tam donanımlı olarak yetiştirmektedir. Öğrenciler, okudukları bölümle eş zamanlı bir başka bölümde eğitimlerini sürdürebilecekleri Çift Anadal programından ya da lisans bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimine kısmen katılabilecekleri Yandal programından yararlanabilirler. Ayrıca, öğrencilerimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde yarı dönem ya da bir akademik yıl süreyle Avrupa üniversitelerinde öğrenim görebilirler. Bunun yanı sıra Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında Avrupa’daki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve çalışma deneyimi kazanma olanağına sahiptirler. Mevlana Değişim Programı kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenciler yarı dönem ya da bir akademik yıl süreyle dünyanın bütün bölgelerindeki üniversitelerde öğrenim görebilirler. Farabi Değişim Programı kapsamında ise Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci üniversite lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Turizm İşletmeciliği Bölümümüz yürütmekte olduğu çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gerekçelerin yardımı ile yürüterek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması sağlamaktadır.